Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Egészségnevelési munkaközösség éves munkaterve

2015/2016. tanév


I. A munkaközösség tagjai

Enyedi Mónika, Kovács Árpád, Magyarné Gaál Mária, Nagy Csilla, Nagy Tamás, Ozsváth Kata, Roicsik Rita, Szabó Mária, Takács Attila, Varga Antal, Vida Péter, Zielbauerné Smidróczki Angéla


II.A munkaközösség feladatai

 • ökoiskola programra való pályázás és a benne rejlő lehetőségek megvalósítása
 • az egészségügyi és környezettudatosság kiépítése;
 • ismeretek közlése, pontosítása a testi és lelki egészségről, bolygónk környezeti válságjelenségeiről;
 • konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit;
 • a beállítódások és a magatartás megváltoztatása;
 • környezeti változások meglátása és megértése (fizikális és szociális)
 • természet és embertisztelő szokásrendszer kialakítása;
 • felelősségtudat embertársaik, a mikro- és makrokörnyezetük iránt – a kölcsönös függőség megértése; a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban
 • a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása;
 • a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által;
 • az ökológiai gondolkodás, a környezettudatos szemlélet, a holisztikus és globális szemléletmód kialakítása;
 • az élet minőségi alkotóinak keresése, a fogyasztás ne legyen életcél, helyette az életminőség kerüljön előtérbe;
 • az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata;
 • a helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése;
 • létminőség választásához szükséges értékrendek, viselkedési normák kialakítása;
 • a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése;
 • felkészülés a felelősségteljes és örömteli párkapcsolatra és szexuális életre, családi harmóniára, gyermeknevelésre;
 • figyelmet kell fordítani a felnőtté válás buktatóira;
 • legyenek tisztában a fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési ismeretekkel;
 • ismerjék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola, a közlekedés és a veszélyes anyagok – leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit;
 • tudatos hulladékkezelés; legyen szempont az újrahasznosítás
 • rá kell ébreszteni a tanulókat a sport, a mozgás fontosságára, szükségességére;
 • meg kell éreztetni velük a siker örömét, a küzdelem okozta kellemes fáradtságot és elégedettséget,
 • a pedagógus életvitele mindig legyen példa a fiatal számára.

 


Konkrét célok:

A. Egészségnevelés

 
Meg kell állapítani:

 • a mentálisan veszélyeztetettek körét (pl. magatartászavar, beilleszkedési nehézségek);
 • a krónikus betegek, súlyos vagy kisebb mértékben fogyatékosok körét (pl. cukorbetegség, allergiák);
 • az egészséget károsító, kialakult vagy kialakulóban lévő szokásokat (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, mértéktelen tv nézés, rossz táplálkozási szokások);
  az egészséget várhatóan veszélyeztető tényezőket (pl. túlsúly, tartáshiba, mozgásszegény életmód, családi halmozódás egyes betegségeknél).
 • A szűrés eredményei alapján nevelő tevékenységet kell szervezni (előadások, felvilágosító anyagok kézbeadása, életmód – korrekciós csoportok szervezése).

 


Komfortérzet javítása:

 • a tanítási időben várakozó tanulók részére kulturált elhelyezés,
 • több pad az udvaron;
 • parkosítás,
 • fásítás az iskola udvarán és a főút melletti kerítés szakaszon;
 • még több szemetes elhelyezése a már meglévők mellé;
 • a mosdók tisztasága.

 


Táplálkozás:

 • felvilágosító, ismeretterjesztő újságcikkek elhelyezése a faliújságon
 • egészséghét megszervezése, egészséges ételekkel és italokkal
  az iskolai automata választékának bővítése: teljes őrlésű pékáruk, ásványvizek, gyümölcsök, zöldségfélék, tejtermékek, gyümölcsteák stb.
 • dietetikus előadása a helyes táplálkozásról, speciális diétákról
 • saláták készítése és kóstolása az iskola tankonyháján
 • az egészséget nem károsító, a helyes étkezési szokásokat kialakító, az ideális súly elérését segítő és megtartó diéták megismertetése
 • táplálkozási zavarok lelki okainak enyhítése, megszüntetése

 


Mindennapos mozgás:

 • évfolyam- és iskolabajnokság szervezése (labdarúgás, kosár- és kézilabda, atlétika);
 • délutáni játékfoglalkozások testnevelő irányításával főként a kollégium lakói számára
  sportnapok, diáknapok szervezése, amelyeken komoly hangsúlyt kap a testmozgás játékos formája

 


A lelki egészség védelme:

 • egészségfejlesztő mentálhigiénés csoport (munkaközösség) működtetése;
 • ifjúságvédelmi felelős félállásban való foglalkoztatása;
 • az iskola környezetének még igényesebbé tétele: esztétikusabb szemétgyűjtők sűrűbb elhelyezése, az osztálytermek rendszeres meszelése, igényes dekorálása;
 • Megelőző előadások a káros szenvedélyekről: iskolaorvos, szakorvosok, rendőr, szociális munkás, egészségfejlesztő mentálhigiénikus és iskolai védőnő.
 • a szabadidő helyes eltöltésének alternatívái: sportfoglalkozások, irodalmi kör, számítástechnikai diákkör, képzőművészeti csoport...
 • célzott akkreditált programok alkalmazása: drog prevenció, dohányzás, játékszenvedélyek, alkohol;

 


B. Környezeti nevelés: (környezeti nevelés munkacsoport)

 •  az iskola helyiségeinek tisztasága és rendezettsége
 • az iskola udvarának, parkjának tisztasága, gondozottsága
 • szelektív hulladékgyűjtés
 • hulladék újrahasznosítási tanácsok ismertetése
 • takarékosság: vízzel, energiával
 • több növény a tantermekben és a folyosókon
 • az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek állapotmegóvása
 • takarítási nap tavasszal és ősszel
 • faültetés (végzősök saját fájuknak elültetése)
 • környezetvédelem jeles napjai
 • táborozások, kirándulások és túrák

 

A munkaközösség éves feladatai:

 • Beiskolázási programban való részvétel (iskolát népszerűsítő rajzok, plakátok, vélemények elkészítése diákok által) (egész tanév)
 • Herman Ottó Vándortanösvény (szeptember)
 • Őszköszöntő program (szeptember)
 • Ökoiskola pályázat leadása (szeptember)
 • Jeles napok megtartása, megemlítése faliújságon-Iskola dekorálás, „zöldítés”, tisztítás (egész tanév)
 • Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés, Te Szedd! Programban való részvételiFoglalkozások, előadások szervezése (egész tanév)
 • Iskolai sportbajnokságok rendezése (ősz és tavasz)
 • Ünnepek szervezésében való aktív részvétel (okt. 23. szalagavató, karácsony, farsang, hallooween, ballagás, márc. 15, húsvét) (egész tanév)
 • Pálóczi hét és diáknap programjainak szervezése (április)
 • Aktív együttműködés a gyermek és ifjúságvédelem és a DÖK munkájában (egész tanév)
 • Véradások az iskolában (ősz és tavasz)
 • Gyűjtési akciók megszervezése (PET kupak, rászoruló családoknak tartós élelmiszer és ruha, állatmentőknek élelem) (egész tanév)

 


A tanév során várható versenyek:

 

 • Őszköszöntő főző és focibajnoksága (szeptember)
 • Diáknap sport és szabadidős versenyei (április)
 • Tanulmányi versenyek (pl: logikai vernyek, ÖKO-sok verseny)
 • Tanterem díszítő verseny
 • Madáretető készítő verseny
 • Gyűjtési akciókban való részvételi „verseny”
 • Osztályok közötti verseny


Várható egyéb rendezvények ütemezése:

Hónapok Feladatok Felelősök
Folyamatos teendők    
  Beiskolázás segítése: nyílt napon egészséges ételek bemutatása a vendéglátó munkaközösséggel együtt, valamint a környező általános iskolákban a szakma, egészség összetartozásának megmutatása. Kiállítások a tanulók munkáiból (rajzok, plakátok, frappáns vélemények, fotók) Munkaközösség
  Faliújságon a munkaközösség életének nyomon követhetősége (cikkek, képek, plakátok, hírek formájában) Roicsik Rita, DÖK
  Aktív részvétek az ügyeletességben iskolánk rendjének fenntartása érdekében. Munkaközösség
  Győztes-fal elhelyezése, ami segítségével évekre visszamenően a diákjaink láthatnák az iskolai tanulók által elért eredményeket Roicsik Rita
  Kreatív klub, alkossunk karácsonyra, anyák napjára, farsangra, húsvétra… akármilyen személyes nagy napra Roicsik Rita, Ozsváth Kata
  Egészségnevelés:  
  Mentálhigiénés beszélgetések, egyéni és kiscsoportos foglalkozások problémás gyerekekkel szaktanár, osztályfőnök, szülő kérésére. Szabó Mária
  Sportfoglalkozások, osztályok közötti mérkőzések (selejtezők). Testnevelés szakos kollégák
  Mosdók tisztaságának ellenőrzése, a takarítónők óránként aláírásukkal igazolják, hogy a mellékhelyiségek megfelelő állapotúak. Takarítónők
  Takarítóeszközök mindenki számára elérhető helyre helyezése  
  Környezeti nevelés:  
  Az ökoiskola cím elnyeréséhez szükséges terv segítése. Ennek leírás az ökoiskola munkatervben szerepel. Munkaközösség
  Iskolánk és kollégiumunk tisztaságának megőrzése, virágokkal való otthonosabbá tétele. Munkaközösség, Osztályfőnöki munkaközösség
  Elemgyűjtés a Természettudományi laborban, tanáriban Vida Péter
  Szelektív hulladékgyűjtés Takarító kollégák
  Fűszerkert létrehozása és gondozása a tankonyha mögött. Vendéglátó munkaközösség
  Az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzése.
A fűtés időjárásnak megfelelő beállítása.
Csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali jelzése a karbantartó füzetekben, javítás.
Villanyoltás, ha a használat indokolatlan.
Vízmelegítő bojlerek működtetése csak szükség esetén.
Munkaközösség
  Papír újrahasznosítása: Az adatvédelmi szempontból lényegtelen, felgyűlt íratok üres oldalának felhasználása jegyzetelésre, rajzolásra. Munkaközösség
  Zöld sarok létrehozása terráriummal, akváriummal Roicsik Rita
  A Természetjáró szakkör beindítása, túrák szervezése Enyedi Mónika
     
Augusztus    
  Ökoiskola pályázat készítése Roicsik Rita, Ozsváth Kata
  Munkaközösségi tagok toborzása  
  Munkaterv elkészítése, feladatok elosztása Munkaközösség
  Herman Ottó Vándortanösvény programjának szervezése Munkaközösség
  Őszköszöntő programjainak szervezése Munkaközösség
     
Szeptember    
  Herman Ottó Vándortanösvény foglalkozásainak lebonyolítása Munkaközösség
  Őszköszöntő alkalmából főző és sportverseny Munkaközösség
  Egészségnevelés:  
  Szeptember 2. szombatja: Elsősegélynyújtás világnapja alkalmából bemutató. Gonda Tibor
  Szívünk napja alkalmából ismeretterjesztő beszélgetés a hazánkban gyakori szív és érrendszeri betegségek megelőzéséről, tüneteiről és kezeléséről Nagy Tamás
  Környezeti nevelés:  
  Szeptember 3. szombatja a takarítás világnapja: erre való megemlékezés az Öszköszöntő rendezvényen Munkaközösség
  Szeptember 16.: Az ózonpajzs világnapja keretein belül ismeretterjesztés faliújságon és interneten keresztül Enyedi Mónika
  Szeptember 22.: Autómentes világnap alkalmából diákok, tanárok felhívása gyalog, kerékpárral való közlekedésre. Intézmény dolgozói, tanulói
     
Október    
  Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében. Munkaközösség
  Egészségnevelés:  
  Fehér Bot napján (okt. 15) érzékenyítő foglalkozás. DATLE, Roicsik Rita
  Környezeti nevelés:  
  Október 5.:Állatok világnapjáról való megemlékezés a faliújság segítségével. Adománygyűjtés környékbeli szervezeteknek. Roicsik Rita, Hernád és Környéke Civil Állatvédelem
  Október vége a TV kikapcsolási hét keretein belül tanulóink buzdítása egyéb szórakozási tevékenységre Munkaközösség
     
November    
  DATLE segítés (évfordulós ünnepség) Ozsváth Kata
  Részvétel a szalagavató szervezésében. (november 27.) Végzős osztályfőnökök
  Nyílt nap (november 18.) lebonyolításában való részvétel  
  Egészségnevelés:  
  Cukorbetegek napja alkalmából ismeretterjesztő beszélgetés a hazánkban gyakori cukorbetegség típusairól, megelőzésükről, tüneteikről és kezeléseiről. Magyarné Gaál Mária
  November 3. csütörtökje: Füstmentes nap alkalmából a dohányzás káros hatásairól való figyelemfelhívás Takács Attila
  Környezeti nevelés:  
  November 4. hete a nulla hulladék hete Kovács Árpád
  November utolsó péntekje a ne vásárolj semmit nap! Szabó Mária
  Madáretetők készítése és kihelyezése Kovács Árpád
     
December    
  AIDS világnapján megismerkedés a betegséget okozó kórokozó terjedési lehetőségeivel, a betegség tüneteivel, kezelési módjaival. Vida Péter
  Egészségnevelés:  
  Osztályonként karácsonyfadíszek gyűjtése után iskolánk karácsonyfájának közös felállítása és feldíszítése. Roicsik Rita, Nagy Csilla
  Ünnepség szervezése idősek otthonában, fogyatékosok otthonában. Adomány gyűjtés. Ozsváth Kata, Roicsik Rita
  Környezeti nevelés:  
  Természetes anyagok beszerzése adventi koszorúk készítéséhez, készülődés a karácsonyra Roicsik Rita
     
Január:    
  Bűnmegelőzési beszélgetés, szituációs játékok a helyi rendőrség segítségével. Szabó Mária
  Egészségnevelés:  
  Drog és alkohol prevenciós beszélgetés volt drog és alkohol fogyasztókkal a kábítószerre való rászokás veszélyességéről. Magyarné Gaál Mária
  Mozgássérültek világával való ismerkedés, kerekes székes akadálypálya kipróbálása a kollégium társalgójában. Roicsik Rita
  A tanulók egészségi állapotának, a káros szenvedélyekhez való viszonyának felméréséhez szükséges kitöltött kérdőívek értékelése. Roicsik Rita, Ozsváth Kata, osztályfőnökök
     
Február:    
  Farsangi fánk sütése, kóstolása. Farsangi készülődés Magyarné Gaál Mária
  Baby-tabló like-verseny a végzős osztályoknak Végzős osztályfőnökök
  Egészségnevelés:  
  Ismeretterjesztő beszélgetés a daganatos megbetegedések kialakulásáról, megelőzéséről, kezeléséről. Roicsik Rita
  Környezeti nevelés:  
  Február 2: Vizes élőhelyek védelmének fontosságára való figyelem felhívás a faliújság segítségével. Enyedi Mónika
     
Március:    
  Élő szoborcsoport fotóverseny Zielbauerné S. Angéla
  Részvétel a nemzeti ünnep szervezésében. Munkaközösség
  Egészségnevelés:  
  Vese napja alkalmából ismeretterjesztés a vese fontosságáról. Vida Péter
  TBC szűréséről, tüneteiről, kezeléséről való tájékoztató beszélgetés. Magyarné Gaál Mária
  Környezeti nevelés:  
  Március 3.: Vadvilág világnapja. Megemlékezés kiállítással, tanulói versennyel Roicsik Rita, Ozsváth Kata
  Március 6.: Nemzetközi energiahatékonysági nap alkalmából a megújuló energiaforrásokról való kiállítás Nagy Csilla, Ozsváth Kata
  Március 22.:A víz világnapja alkalmából osztályok közötti verseny Enyedi Mónika
     
Április:    
  Pálóczi diákhéten eseményeinek szervezésében való aktív részvétel. Munkaközösség
  Méhek napja alkalmából mézfajták bemutatása, mézkóstoló. Vida Péter
  Rendőrség napja alkalmából rendőrségi bemutató. Szabó Mária
  Hímes tojás szépségverseny, locsolóversíró verseny Takács Attila, Nagy Tamás
  Húsvéti meglepetések rászorulóknak  
  Környezeti nevelés:  
  Április 18.: Műemlékvédelmi világnap keretein belül örkényi műemlék épületek megtekintése Zielbauerné S. Angéla
  Április 22.: Föld napja alkalmából vetélkedő Munkaközösség
     
Május: Anyák napjáról való megemlékezés. Munkaközösség
  Egészségnevelés:  
  Tej napja, tej fontosságának kihangsúlyozása a faliújság segítségével. Ugyanis a tejben növekedési faktor, fehérje, tejcukor, vitaminok, víz és ásványi sók – kalcium, foszfor, magnézium, cink, vas, fluor – találhatók. Magyarné Gaál Mária
  Nevetés napjára viccek gyűjtése, és faliújságon, facebook-on való megosztása. Roicsik Rita
  Nem dohányzó nap, hogy legyen füstmentes iskolánk és környéke. Takács Attila
  Környezeti nevelés:  
  Május 10.: Madarak és fák napja alkalmából a Herman Ottó Vándortanösvény madaras feladatlapjainak kitöltetése és egyéb játékok Enyedi Mónika
  Május 22.: A biológiai sokféleség nemzetközi napja alkalmából előadás Vida Péter
  Május 24.: Nemzeti parkok napja alkalmából magyarországi nemzeti parkok bemutatása plakátverseny Roicsik Rita
  Ballagás előtti nagytakarítás, épület díszítése, virágosítása. Részvétel a ballagás szervezésében. Végzős osztályfőnökök
  Te Szedd! Akcióban! részvétel. Roicsik Rita
     
Június:    
  Szerezzünk örömet! Apák napi megemlékezés a faliújságon. Munkaközösség
  Egészségnevelés:  
  Véradás napja, véradás fontosságának ismertetése diákjaink körében, véradáson való részvétel feltételei. Munkaközösség
  Környezeti nevelés:  
  Bemutató óra a fenntartható fejlődés témakörében Vida Péter
  Részvétel a „Bringázz munkába!” „Bringával a suliba” című kampányban. Ozsváth Kata
  Év végén „Ki a legÖKO-sabb?” játék csapatoknak és egyénileg. Munkaközösség

 

III. A munkaközösség beiskolázási programja

 

Feladat, ötlet, javaslat

Felelős

Határidő

Várható költség

1.

Feladat, ötlet, javaslat megnevezése

 

 

 

 

Iskolánk pozitív tulajdonságait ismertető plakátok készítése

Roicsik Rita

diákok

Október

bemutatás:

Nyílt hét

3000 (fénymásoló

papír, kartonpapír, színes papírok)

 

Egészséges ételek készítése, és bemutatása

Takács Attila

Nyílt hét

20000 (alapanyagok)

 

Rajz és fotóverseny, melynek témája: Az iskolai élet

Szabó Mária

Batuskáné Kiss Katalin

Október

bemutatás:

Nyílt hét

3000 (színes fénymásolás fotópapírra)

 

Ökoiskola mivoltunk bemutatása

Roicsik Rita

Nyílt heti előadás

---

 

Pálóczis programok bemutatása

DÖK tag

Nyílt heti előadás

---

 

Nyitott óra természettudományos tanórák keretein belül

Vida Péter

Nyílt hét

---

 

Azért a Pálócziba jöttem tanulni, mert... elsős diákjaink vallanak

Roicsik Rita

9. m osztály

Október

bemutatás:

Nyílt hét

2000

(fénymásoló

papír, kartonpapír)

 

Azért szeretek a Pálócziba járni, mert... diákjaink vallanak

Osztályfőnök

osztályok

Október

bemutatás:

Nyílt hét

2000 (fénymásoló

papír, kartonpapír)

 

 

IV. A munkaközösség kompetenciafejlesztési terve

Munkaközösség tagjai:

 • részt vesznek a tanulók képességeinek felmérésében
 • segítenek az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében
 • tanítási órákon szöveges, élet közeli példákat mutatnak be
 • a matematika és a magyar kompetencia mérés segítik a tanórákon
 • tanórán kívüli tevékenységek keretein belül segítik a figyelem, a koncentráció, az emlékezet fejlesztését

Hírek, információk


X