Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Öko szakkör tanmenet 2015-2016

 

Oktatási- nevelési cél :

 A környezettudatos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. A környezettudatos magatartás és életvitel kialakulása nemcsak a szülői, hanem az iskolai szocializációs háttér feladata. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is.

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával.

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A természet ismeretének célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a diákot a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő.

A természetismereti és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot.Témák:

Irányelvek:

 1. Hulladék

Használati érték

 1. Újrahasznosítás, szelektív gyűjtés

Szelektív

 1. Hulladékégetés, lerakás, ártalmatlanítás

Hulladék típusai, lerakók

 1. Hulladék komposztálás, felelős fogyasztás

Komposztálás, fogyasztói társadalom

 1. Takarítási világnap

Tisztaság-egészség

 1. Vegyszerhasználat csökkentése-háztartás, mezőgazdaság

Peszticidek, műtrágyák

 1. Az Ózon világnapja 09.16.

Ózon, UV

 1. Autómentes világnap 09.22.

Daimler, Diesel, Benz

 1. Az Állatok világnapja 10.04.

Biodiverzitás

 1. Madármegfigyelő nap

Madár jellemzői

 1. Terepgyakorlat

Növényzet és állatvilág megfigyelése

 1. Terepgyakorlat

Növényzet és állatvilág megfigyelése

 1. Terepgyakorlat

Növényzet és állatvilág megfigyelése

 1. Terepgyakorlat

Növényzet és állatvilág megfigyelése

 1. A fa

Fa, cserje, pálma

 1. Fafajok csoportosítása

Mérsékelt, trópusi

 1. Hazai fáink

Lombhullató, örökzöld

 1. Iskolánk fafajai

Őshonos, betelepített

 1. Füstmentes nap 11.17.

Szmog, légköri inverzió

 1. A füst káros hatásai

Egészség-betegség, termelés

 1. A tudatos vásárló

Hipermarket-kisbolt, egészséges-tömegcikk

 1. A reklám, negatív hatásai

Reklám

 1. Mi befolyásolja a fogyasztók döntését

Fogyasztó, ár-egészség

 1. Hol vásároljunk

Bevásárló központ-személyes kapcsolat

 1. Ne vásárolj semmit nap-november utolsó péntekje

Fogyasztói társadalom-fenntartható fejlődés

 1. Költöző és telelő madaraink

Évszakok, vándorlás

 1. Etető típusok

Táplálék pótlása

 1. Mivel, mikor etessünk

Tél-energia

 1. Madaraink leltára és etetése

Szénhidrát, zsír

 1. Egészséges táplálkozás

Bio, öko, integrált

 1. Gyorséttermi, félkész ételek

Egészséges táplálkozás

 1. Az élelmiszerek jelölése, címkézése

Élelmiszer, lejárati idő

 1. Termékinformációk, szavatosság, E-számok

Élelmiszer adalékok

 1. Testedzés-internet

Edzés, tudatos életmód

 1. Sport-élsport

Versenysport

 1. Filmvetítés madarainkról

Madaraink jellemzői

 1. A madáretető vendégei

Tél-madáretetés

 1. A víz körforgása

Édesvíz-tengervíz

 1. Vízkészleteink, felszíni és felszín alatti vizeink

Jég, folyó, tó

 1. A víz szerepe életünkben

Tiszta víz

 1. Víztisztítás, víztakarékosság

Napi vízfogyasztás-ismételt felhasználás

 1. Ivóvíz, kutak

Ivóvíz, ipari víz, mezőgazdasági víz

 1. Szennyvíztisztítás

Biológiai- kémiai tisztítás

 1. Látogatás a helyi szennyvíztelepen

Szennyvíz

 1. Savas eső, a víz kémhatása

Ph, sav, lúg

 1. Helyi vizeink ph mérése

savas

 1. A víz világnapja

Víz-élet

 1. Gyógynövényeink

Gyógyfüvek

 1. Nagyanyáink praktikái

Fűben-fában orvosság

 1. Gyógynövények gyűjtése, szárítása

Tartósítás

 1. Gyógynövények felhasználása

Alkalmazás

 1. A virágok felépítése

Csésze, szirom, porzó, termő

 1. A virág mikroszkópos vizsgálata

Metszet

 1. Virág-rovar

Beporzás, adekvát

 1. A méhek

Ízeltlábú, hártyásszárnyú

 1. A rovarállamok-a hangyák

Boly

 1. A hangyák

Kasztrendszer

 1. Az allergia

Érzékenység

 1. Szénanátha, asztma

Immunogén

 1. A parlagfű

Kozmopolita, felmelegedés

 1. Allergizáló növényeink

Allergének

 1. Az energia

Típusai

 1. Hazánk energiagazdálkodása

Energiahordozó

 1. Energiatakarékosság

Legolcsóbb energiahordozó

 1. Megújuló energiaforrások

Nap, szél, geotermikus, biomassza

 1. Szemét-ügy

Használati érték

 1. Hulladékmentesítés

Hulladék típusai

 1. Nemzeti Parkjaink

Természetvédelmi terület

 1. Természetvédelem helyi szinten

Védett fa

 1. Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.

A Föld és én

 

Örkény,2015-09-01                                        Vida Péter

Hírek, információk


X