Közép-magyarországi ASzC Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

CSATLAKOZTUNK A BEAGLE-PROGRAMHOZ

 

(Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment - Biodiverzitás Oktatás és Tudatosság az Élő Környezetért)

A BEAGLE egy 2010. február 15-én indult online biodiverzitás program, ami nyitott Európa minden iskolája számára. Hat ország hat partnerintézménye hozta létre: Lengyelország, Nagy Britannia, Magyarország, Németország, Szlovákia, Norvégia.

Miért jó?

 • Közvetlen megfigyeléseket végezhetsz a természetben.  
 • Megoszthatod eredményeidet és összehasonlíthatod más európai iskolák tapasztalataival, és láthatod hogyan alakul a fák állapota az év során szerte Európában.  
 • Feltárhatod az ember környezetre gyakorolt hatásait.
 • Aktívan tehetsz a természeti környezet állapotának javításáért.
 • Megértheted helyi megfigyeléseid és a globális problémák, pl. a klímaváltozás kapcsolatait.
 • Részt vehetsz igazi tudományos megfigyelésekben és tanulhatsz igazi kutatóktól.
 • Teljesítheted a biológia és egyéb természettudományok, valamint az e-learning tantárgyi követelményeit.
 • A www.beagleproject.org honlapon a rügyfakadás, a virágzás és más fenológiai események időpontjának rögzítésén felül saját fotóidat is feltölthetjed.  

Miért éppen fák?

A fák rengeteget elárulnak számunkra a környezetünkkel való viszonyunkról. A fák kiemelt szerepet játszanak a Földön az élet egyensúlyának megőrzésében. Számos élőlény számára az életet biztosító szigetként működnek, ezért a biodiverzitás-monitorozó programok kiválóan alkalmas objektumai lehetnek. A fák fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Például megkötik a szén-dioxidot és oxigént termelnek, megakadályozzák a talajeróziót. Szolgáltatásaik nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Ráadásul a fák történelmünk, jelenünk és jövőnk tanúi. A fák évente periodikusan történő változásait, fenofázisait Európa-szerte nyomon követve lehetőségünk nyílik e folyamatok térbeli mintázatainak valamint – történeti adatok ismeretében – időbeli változásainak feltárására. A fák a környezet változásainak jelzői. A vizsgálatba vont fafajok már hosszú idő óta jelen vannak szerte Európában, tőlük is „tanulhatunk”, hogy hogyan éljünk fenntartható módon.

Miért csináljuk?

 • Fejleszti a tanárok biodiverzitásról és fenntartható fejlődésről meglevő tudását.
 • Fejleszti a tanárok képességét a hatékony és érdekes tantermen kívüli tanulási programok szervezése terén.
 • Erősíti a tanárokban és diákjaikban annak felismerését, hogy európai és globális megoldások szükségesek a fejlődés fenntarthatóságának eléréséhez.
 • Olyan tantermen kívüli oktatási programot és keretet ad, amely segít a biodiverzitás és a fenntarthatóság kérdéseinek oktatásában.
 • Olyan oktatási programot kínál, amely a biológiai sokféleség megismerésén keresztül képessé teszi a diákokat a tudás és az élet közötti kapcsolat fontosságának meglátására.
 • Segédanyagokat biztosít a biodiverzitás tantermen kívüli vizsgálatához.
 • A biodiverzitás megfigyelésének egy olyan módszerét kínálja, amely a tudomány számára is hasznos megfigyelésekből származó adatokat eredményez.

Iskolánk fája

A Pálóczi Horváth Kastély előtt található vadgesztenyefa, mely a város egyik színfoltja, nevezetessége. A város elhunyt, helyi történésze szóbeli elbeszélése szerint a kastélyt 1893-ban szentelték fel, és a szentelés egyik ünnepi aktusa a kastély elé vadgesztenyefák elültetése volt. A fák átvészelték az első és a második világháború zivataros időszakait, és nem szenvedtek semminemű károsodást.
Számtalan szabadidős, és kulturális rendezvény helyszíneként jeleskedett a ház udvara és természetesen a fák alatti hűvös. Nagyon sok majálisnak, gyermeknapnak, falunapnak, szüreti vigadalomnak adott otthont. Az óvodások is számtalan alkalommal „kirándulnak” a fák alá, hogy itt ismerkedjenek a természettel.

Hírek, információk


X